Centre for Communication Studies Module Sprachen

Kurse ECTS / Zertifikat Zeit Raum Einschreiben
1.1 A1 Arabisch 5 ECTS Fr, 11:45-15:30 A101 & A210 Einschreiben
1.1 A1 Chinesisch 5 ECTS Fr, 14:00-17:15 A110 Einschreiben
1.1 A1 Französisch 5 ECTS Mo, 15:45-19:00 A212 Einschreiben
1.1 Gebärdensprache 5 ECTS Fr, 15:45-19:00 A247 Einschreiben
1.1 A1 Italienisch 5 ECTS Mo, 15:45-19:00 A230 Einschreiben
1.1 A1 Japanisch 5 ECTS Mo, 15:45-19:00 A247 Einschreiben
1.1 A1 Portugiesisch 5 ECTS Fr, 15:45-19:00 A245 Einschreiben
1.1 A1 Russisch 5 ECTS Fr, 15:45-19:00 A109 Einschreiben
1.1 A1 Spanisch 5 ECTS Fr, 11:45-15:30 A111 Einschreiben
1.1 A1 Türkisch 5 ECTS Mo, 15:45-19:00 A237 Einschreiben
1.2 A1 Arabisch 5 ECTS Mi, 15:45-19:00 A247 Einschreiben
1.2 A1 Japanisch 5 ECTS Fr, 15:45-19:00 A250 Einschreiben
1.2 A1 Russisch 5 ECTS Fr, 8:15-11:30 A101 Einschreiben
1.2 A1 Türkisch 5 ECTS Fr, 15:45-19:00 A111 Einschreiben
2.1 A2 Französisch 5 ECTS Mi, 15:45-19:00 A109 Einschreiben
2.1 A2 Italienisch 5 ECTS Mi, 15:45-19:00 A248 Einschreiben
2.1 A2 Spanisch 5 ECTS Fr, 15:45-19:00 A210 Einschreiben
3.1 B1 Französisch 5 ECTS Fr, 11:45 - 15:30 A250 Einschreiben
3.1 B1 Spanisch 5 ECTS Mi, 15:45 - 19:00 N/a Einschreiben
English level A2 5 ECTS Di, 15:45 - 19:00 A209 Einschreiben
English level B1 5 ECTS Do, 15:45-19:00 A240 Einschreiben
English level B2 5 ECTS Mo, 14:00-17:15 A105 Einschreiben
English Grammar A2 5 ECTS Di, 11:45 - 13:15 A103 Einschreiben
Russich in der Arbeitswelt 5 ECTS N/a N/a Einschreiben
Türkisch in der Arbeitswelt 5 ECTS Fr, 15:45-19:00 A210 Einschreibenhttps://olat.vcrp.de/auth/RepositoryEntry/1882882104/Infos/0